Onètete

Onètete se pi gro bagay pou ki few chwazi nou, entegre nou, ale ak nou byen lwen, etidye ak nou, fe nou konfyans. nap ansenye ou la verite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *