Konpetans

Nou aprann chak jou, maten midi swa pou nou ka edew grandi nan konesans. nap baw sa ou dwe konnen e se sa nou aprann e eksperimante.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *