Kominote nou an

Yon kominote se, nan sans abityèl la, yon koleksyon moun k ap viv ansanm. Nan biyoloji yon kominote reprezante yon sistèm nan ki òganis vivan pataje yon anviwònman komen ak kominike.

Devni Manb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *