Course Forum: Nimeroloji #1

33 students

Program kou nimeroloji #1

1 Entrodiksyon kou nimeroloji #1

1.1 Echèl de progresyon.

1.2 Sèks chif yo ak vi yo.

1.3 Etidye 3 plan yo.

1.4 Rasin esansyèl nonb ak plizyè chif simetri.

1.5 Sèks ak vi chif yo

1.6 Nonb simetrik

1.7 progresyon asandan ou desandan.

1.8 chif yo

1.9 Egzèsis ki rezime kou a e devwa

Instructor

$52.00
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *