Course Forum: Nimeroloji #1

1 student

Program kou nimeroloji #1

1 Entrodiksyon

1.1 Echèl de progresyon.

1.2 Sèks chif yo ak vi yo.

1.3 Etidye 3 plan yo.

1.4 Rasin esansyèl ak chif simetri.

1.5 progresyon asandan ou desandan.

1.6 Etid spirityèl sou 10 premye chif yo.

Instructor

$52.00
NOTE: You have to pass these courses before you can enroll this course.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *