Course Forum: Istwa sou zansèt

219 students

Pwogram kou istwa zanset

Non kou a: istwa zansèt 1

Objektif kou a:

  • aprann konnen zansèt nou e valè zansèt yo.
  • pèmèt yon koneksyon ant nou ak zansèt nou yo paske san zansèt nou yo nou paka jwenn limyè nap chache a

Kontni kou a: nan nivo klas 1 n’ap pale de 4 zansèt

1) Makandal

2) Deka

3) Tant Tòya vre non l Akbara Tòya

4) Jan Batis Viksama le Gran

Nan fen kou an,tout moun dwe an mezi pou pale de tout zansèt sa yo.

Instructor

$12.50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *