Course Forum: Etid sou lwa

245 students

Pwogram kou etid sou lwa

Non kou a: istwa etid sou lwa 1

Objektif kou a:

Map di nou byenvini sou sit ojedeso.org la ki mete yon latriye kou sou entènèt pou louvri zye tout Ayisyen konsekan.Nan kad fòmasyon ke OJEDESO ap bay a tout ayisyen ki vle aprann plis sou kilti yo,kou sa gen kom objektif:

  • konn orijin nou ak idantite nou

  • pèmèt nou byen konprann kisa ki Lwa

  • kisa ki vodou

  • kijan pou yon moun oryantel

  • kijan pouw konprann Lwa ki nan Baryè a

  • kisa administrasyon lwayik lan ye

  • kiyès Dant-or ye…

Nan fen kou sou Etid sou Lwa 1 an tout etidyan ap an mezi pou fè diferans ant Lwa ak Gad epi kòmanse byen konprann monde Lwayik la.

Instructor

$12.50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *