Course Forum: Bitasyon ak Demanbre

248 students
  • Pwogram kou bitasyon ak demanbre

Non kou a: bitasyon ak demanbre

Objektif kou a:

  • Se pèmèt nou konnen enpòtans bitasyon an ak demanbre an genyen e kòman pou’n antre an pafèt amoni ak fòs ansestral nou yo ak gran gran paran nou yo.
  • montre kòman kòn lonbrit nou konekte avèk fòs ansestral nou yo.

Kontni kou a: nan nivo klas 1 tout moun dwe konnen

1) diferans ant bitasyon e demanbre

2) diferan tip de bitasyon

3) prensip bitasyon ak demanbre

4) teknik antre nan bitasyon ak demanbre

5) kisa yon egrego ye

6) koman ou moute yon egrego yon bitasyon

Instructor

$12.50

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *